رسم ایرانی هاست

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/p8x3_%d8%b1%d8%b3%d9%85_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c.jpg

رسم ایرانی هاست

وقتی می خواهند ی را از عزا دربیاورند

برایش لباس می برند

خدایا!

بعد از دو ماه عزاداری

بر قامت عصر(عج)، لباس فرج

و بر ما، لباس تقوا بپوشان...

tebyanonline