آلبوم_خاطرات_چولاب

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/o5kw_%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86.jpg

آلبوم_خاطرات_چولاب

ع آقایان عیسی متولی،مرحوم ناصر چول و مرحوم بیژن رازقی دیده میشوند

چول ها:

choolabiha