دستآوردهای_انقلاب_ ی

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/jax1_%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c.jpg

دستآوردهای_انقلاب_ ی

چهل_سالگی

ایران در بخش نظامی

جزو ٨کشور قدرتمندِ نظامی دنیا

جزو ٧کشور قدرتمند موشکی

جزو ۵ کشور سازنده زیر دریایی

جزو دومین کشور سازنده اژدرهای حباب ساز

ساخت انواع موشک کروز و بالستیک

ساخت انواع پهبادهای پیشرفته بومی

ساخت انواع ناوچه و تانک و بالگرد بومی

iribnews_guilan