"سی اف تی" و پالرمو و تحریم و فریب

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/5v5i_%d8%b3%db%8c_%d8%a7%d9%81_%d8%aa%db%8c.jpg

"سی اف تی" و پالرمو و تحریم و فریب

بی هیچ ضمانتی شد آ ترکیب

تاریخ نوشت fatf در مجلس

بعد از دو سه تا فتف تفف شد تصویب!

امین شفیعی

وطنزپایگاه شعر و ترانه طنز

vatanz_ir